"Návštěvní den" skautského oddílu Lumturo

Letos se bohužel nemůže uskutečnit tradiční návštěvní den na táboře skautského oddílu Lumturo. Dovolujeme si proto pozvat všechny rodiče a bývalé vedoucí na náhradní návštěvní den, který se bude konat v pondělí 20. července 2020 v kostele sv. Vojtěcha na Balkáně. Program bude zahájen mší svatou v 17:30 hodin, cca od 18 hodin budeme pokračovat na zahradě posezením u táboráku.

Táborová šťáva sice bude k dispozici, preferujete-li ale jiné nápoje, přineste si je prosím. Na ohni či na grilu pak bude možnost si opéct vlastní dobroty.
Na fotbalový turnaj vedoucí vs. rodiče to letos sice nevypadá, třeba ale někteří proberou alespoň taktiku do dalších let.

(návštěvní den 2019)


Zakončení školního roku

Ve středu 17. června 2020 proběhlo tradiční zakončení školního roku s předáváním vysvědčení dětem. Akce byla zahájena na discgolfu. Po večerní mši svaté pokračovala opékáním buřtů a společně strávenými chvílemi.


Farní pouť

Farní pouti se tentokrát účastnilo 38 farníků a pes. Navštívili jsme klášter v Želivi a kostel a výstavu v Číhošti. Vzhledem k situaci jsme tentokrát jeli auty a sešli se až na místě.

Zeliv


Noc kostelů 12. června 2020

Děkujeme všem kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a programu. Jsme také rádi, že k nám nachází cestu stále více návštěvníků Noci kostelů.

NocKostelu

Program Noci kostelů u sv. Vojtěcha Na Balkáně

18:00   Zahájení Noci kostelů

18:15   Historie kostela sv. Vojtěcha

19:00   Chvíle pro tóny smyčcových nástrojů

19:45   Historie umístění kostela sv. Vojtěcha

21:00   Zakončení Noci kostelů Na Balkáně se zpěvy Taizé

Individuální prohlídka kostela

Možnost občerstvení

Ze života farnosti

Doprovodný program pro děti


Nedělní adorace 26. dubna 2020

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili osobně nebo byli zapojeni v modlitbách.

Adorace


Velikonoce 2020 - postní snažení


Veřejné přednášky

Vzhledem k situaci okolo COVID-19 jsou přednášky odloženy. Náhradní termín bude včas upřesněn.