nabalkane 0189

Pouť a misijní koláč

Na pátek 23. května připadá svátek sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen náš kostel. Tento svátek si s ohledem na platná opatření připomeneme při nedělní mši svaté 25. května v 11 hodin.

Po nedělní poutní mši svaté a v neděli večer mezi 17 a 18 hodinou budeme venku před kostelem prodávat misijní koláče. Věříme se, že se zapojíte vlastními dobrotami, ale především příspěvkem na papežská misijní díla. Kasička na tento účel bude v kostele k dispozici i při sobotní mši svaté.


Změna pořadu bohoslužeb

Od 1. května se posouvá začátek sobotních bohoslužeb na 18:30.

O hodinu se posouvá i nedělní možnost soukromé modlitby a přijetí Eucharistie. Kostel bude tedy od května do odvolání otevřen každou neděli v čase od 18 do 19 hodin.


COVID-19: mimořádná epidemiologická opatření

Milí spolufarníci,

níže je uveden přehled opatření zavedených v našem kostele v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací.

  • Bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha budou s ohledem na nařízení vlády probíhat v omezeném počtu účastníků.
  • Kromě bohoslužeb v normálních časech bude každou neděli od 17 do 18 hodin v kostele příležitost ke krátké soukromé modlitbě a přijetí Eucharistie.
  • Prezenční výuka náboženství je do odvolání přerušena

Spojme se ve společné modlitbě růžence, jak nás k tomu vyzvala Stálá rada ČBK a svěřme do ochrany Panny Marie naši farnost, naši zemi i celý svět.

 

Můžeme připojit i následující modlitbu za vysvobození z koronaviru:

Všemohoucí a věčný Bože,

od kterého celý vesmír přijímá energii, existenci a život, obracíme se k Tobě a vzýváme Tvé milosrdenství, protože dnes při kontaktu s novou virovou epidemií prožíváme křehkost lidského stavu.

Věříme, že Ty usměrňuješ tok dějin člověka,

a že Tvá láska může změnit náš osud k lepšímu bez ohledu na náš lidský stav. Proto Ti svěřujeme naše nemocné a jejich rodiny: pro velikonoční tajemství Tvého Syna obdaruj jejich tělo a ducha svou spásou a úlevou.

Pomáhej každému členu naší společnosti konat svou úlohu:

posilni ducha vzájemné solidarity; buď oporou lékařům a zdravotníkům, vychovatelům a sociálním pracovníkům v plnění jejich služby.

Ty, který jsi útěchou v námahách a oporou ve slabostech,

na přímluvu přeblahoslavené Panny Marie a všech svatých lékařů a uzdravovatelů vzdal od nás každé zlo.

Zbav nás epidemie, která nás zasáhla,

abychom se mohli v klidu vrátit ke svým běžným povinnostem, chválit Tě a velebit s obnoveným srdcem. V Tebe vkládáme svou důvěru a před Tebe předkládáme své prosby skrze Krista, našeho Pána. Amen